De controle op kartels in de Rotterdamse haven

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) waakt in Nederland voor eerlijke concurrentie en de belangen van consumenten. Zo houdt de ACM onder andere toezicht op kartels: verboden afspraken tussen bedrijven die de mededinging (kunnen) verstoren. In december 2016 heeft het ACM aangegeven speciale aandacht te schenken aan de Rotterdamse haven.

De ACM organiseerde in samenwerking met de Port of Rotterdam en Deltalinqs op 30 mei 2017 een bijeenkomst, om in gesprek te gaan met havenbedrijven over de mededingingsregels.

Conway & Partners bezocht deze bijeenkomst en kreeg zo inzicht in de vragen die spelen bij de havenondernemingen. Enkele vragen die aan bod kwamen, worden hieronder behandeld.

Lees meer.

Menu