Het Europees bankbeslag: grensoverschrijdende mogelijkheid om uw vordering daadwerkelijk betaald te krijgen

Vanaf dit jaar is het mogelijk om beslag te leggen op bankrekeningen van debiteuren in het buitenland. Dit kan op basis van een Europese verordening. De Verordening maakt het mogelijk om vóór, tijdens of na een gerechtelijke procedure een (bewarend) beslag te leggen op bankrekeningen van uw debiteur in het buitenland.

Naast het leggen van een (bewarend) beslag kan op basis van de Verordening ook rekeninginformatie worden opgevraagd van uw buitenlandse debiteur. Dit is handig voor het geval u wel een idee heeft waar uw debiteur bankiert maar u daarover geen zekerheid heeft.

Voorbeeld uit de praktijk

Onlangs heeft Conway & Partners een cliënt bijgestaan bij het leggen van een Europees bankbeslag. Hieraan is een succesvol internationaal incasso kort geding vooraf gegaan.

Het beslag was binnen een aantal dagen gelegd waardoor de debiteur de openstaande vordering ook binnen enkele dagen na het gelegde beslag voldeed.

Indienen van een verzoek tot het leggen van beslag

De Verordening voorziet erin dat u zelf, zonder advocaat, een verzoek kunt indienen bij de bevoegde rechtbank. Het verzoek dient u in door middel van een standaard formulier. Uiteraard kan Conway & Partners u hiermee behulpzaam zijn zodat e.e.a. vlekkeloos verloopt.

Heeft u vragen over het leggen van een Europees bankbeslag of het voeren van een internationaal incasso kort geding? Neem dan gerust contact op met Conway & Partners voor juridisch advies en eventuele juridische bijstand (t. +31 (0)10 204 22 00, e: feenstra@conway-partners.com).

Menu