Tiffany & Co v. The Swatch Group | Hoge Raad beëindigt juridische strijd tussen luxe titanen

Dit artikel richt zich op de NAI arbitragezaak tussen Tiffany & Co en de Swatch Group, waarin partijen na Tiffany’s poging tot vernietiging van het arbitraal vonnis hun juridische strijd voor de Nederlandse rechter voortzetten. De procedurele gronden die naar voren zijn gebracht om te trachten de uitspraak opzij te zetten, worden besproken.

Lees meer.

Menu